انشایسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

بایگانی‌های دانش اموز 97 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.