انشایسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

بایگانی‌های درس چهارم پایه هفتم - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.