انشایدوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

بایگانی‌های شکر نعمت - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.