انشایجمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

بایگانی‌های اول ابتدایی - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.


یافت نشد