انشایشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

بایگانی‌های دوم ابتدایی - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.


یافت نشد