انشایدوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

بایگانی‌های فروش امتحان نهایی خرداد 99 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.