انشایدوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه ۹۸ - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه ۹۸

سوالات امتحان نهایی دی ماه 98

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه ۹۸

***********

سوالات چند ساعت بعد در سایت قرار خواهد گرفت

**************

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی سوم ریاضی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی پایه سوم علوم تجربی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی سوم انسانی دوشنبه ۲ دی ۹۸

*****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی سوم ریاضی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی سوم تجربی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی سوم انسانی سه شنبه ۳ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان سوم ریاضی شنبه ۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی  سوم تجربی شنبه ۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم انسانی شنبه ۷ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی سوم ریاضی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی سوم تجربی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان سوم انسانی دوشنبه ۹ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم ریاضی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی سوم تجربی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی سوم انسانی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه سوم ریاضی شنبه ۱۴ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی سوم تجربی شنبه ۱۴ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی شنبه ۱۴ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک سوم ریاضی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک سوم تجربی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی سوم انسانی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی سوم ریاضی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی سوم تجربی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی سوم انسانی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

**************

سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی سوم ریاضی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی سوم تجربی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا سوم انسانی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

**************

سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال سوم ریاضی شنبه ۲۱ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی سوم تجربی شنبه ۲۱ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی سوم انسانی شنبه ۲۱ دی ۹۸

*************

سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق سوم انسانی دوشنبه ۲۳ دی ۹۸

**************

سوالات چند ساعت پس از امتحان در سایت قرار میگیرد

نظرات و ارسال نظر