انشایشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی صنایع نساجی دی 98 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی صنایع نساجی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی صنایع نساجی دی 98

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان صنایع نساجی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی صنایع نساجی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی صنایع نساجی دی 98

*****************

سوالات چند ساعت پس از هر امتحان در سایت گام با گام قرار میگیرد

ساعت شروع امتحانات راس ساعت 10 صبح میباشد

*****************

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن صنایع نساجی دوشنبه 2 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی بافندگی صنایع نساجی سه شنبه 3 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاسیسات نساجی شنبه 7 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی ریاضی 3 صنایع نساجی دوشنبه 9 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی چاپ و تکمیل نساجی شنبه 14 دی 98

***************

نظرات و ارسال نظر