انشایشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی مرمت آثار فرهنگی دی 98 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی مرمت آثار فرهنگی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی مرمت آثار فرهنگی دی 98

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان مرمت آثار فرهنگی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی مرمت آثار فرهنگی دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی مرمت آثار فرهنگی دی 98

*****************

سوالات چند ساعت پس از هر امتحان در سایت گام با گام قرار میگیرد

ساعت شروع امتحانات راس ساعت 10 صبح میباشد

*****************

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن مرمت آثار فرهنگی دوشنبه 2 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی پیشینه و سیر تحول مواد معدنی سه شنبه 3 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی فرسایش و پوسیدگی شنبه 7 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ هنر و جهان مرمت آثار فرهنگی دوشنبه 9 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی پیشینه و مبانی نظری مرمت شنبه 14 دی 98

***************

نظرات و ارسال نظر