انشایدوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پشتیبانی صحنه دی 98 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پشتیبانی صحنه دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پشتیبانی صحنه دی 98

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان پشتیبانی صحنه دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پشتیبانی صحنه دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پشتیبانی صحنه دی 98

*****************

سوالات چند ساعت پس از هر امتحان در سایت گام با گام قرار میگیرد

ساعت شروع امتحانات راس ساعت 10 صبح میباشد

*****************

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن پشتیبانی صحنه دوشنبه 2 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی حجم شناسی پشتیبانی صحنه سه شنبه 3 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی طراحی تخصصی پشتیبانی صحنه شنبه 7 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ هنر جهان پشتیبانی صحنه دوشنبه 9 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی نقشه کشی 1 پشتیبانی صحنه شنبه 14 دی 98

***************

نظرات و ارسال نظر