انشایشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی گرافیک دی 98 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی گرافیک دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی گرافیک دی 98

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان گرافیک دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی گرافیک دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی گرافیک دی 98

*****************

سوالات چند ساعت پس از هر امتحان در سایت گام با گام قرار میگیرد

ساعت شروع امتحانات راس ساعت 10 صبح میباشد

*****************

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن گرافیک دوشنبه 2 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی طراحی 2 گرافیک سه شنبه 3 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی علم مناظر و مرایا گرافیک شنبه 7 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ هنر و جهان گرافیک دوشنبه 9 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی مبانی تصویر سازی گرافیک شنبه 14 دی 98

***************

نظرات و ارسال نظر