انشایدوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

انشا در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

انشا در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

انشا در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

انشا در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

انشا درباره ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

ضرب المثل ” شتر دیدی ندیدیکنایه از این است که شما آن چه دیدید و شنیدید را جایی بازگو نکنید، زیرا این کار به خود شما آسیب می زند.

بعضی اوقات شما وارد ماجرایی می شوید که نه راه پس دارید و نه راه پیش، به رازی پی می برید که ممکن است بازگو کردن آن پیش دیگران، به ضرر خودتان نیز تمام شود، در این صورت ناچار هستید که راز را تنها در دل تان پنهان کرده و به کسی نگویید.

در مواردی این راز آن قدر مهم است که ممکن است حتی برای پوشیده ماندن آن تهدید نیز بشوید و از شما خواسته شود راز نگه دار باشید.

مواقعی هم وجود دارد که به خاطر مصلحت کسی که رازش پیش شما افشا شده، مجبور هستید راز دار باشید در این مورد نیز ضرب المثل ” شتر دیدی ندیدی” کاربرد دارد.

ضرب المثل “شتر دیدی ندیدی ” نیز مانند بیش تر ضرب المثل های زبان پارسی بر گرفته از داستانی است که آن را با هم می خوانیم.

داستان کوتاه

مردی در صحرا به دنبال شترش که گم شده بود، می گشت که پسر با هوشی را دید.

مرد از پسر پرسید: شتر مرا ندیده ای؟

پسر گفت: شترت یک چشمش کور بود؟

مرد گفت: بله.

پسر دوباره پرسید: آیا یک طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود؟

مرد گفت: بله . حالا بگو شتر من کجاست؟‌

پسر گفت: من شتری ندیدم.

مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلایی سر شتر او آورده به همین خاطر پسر را پیش قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف کرد.

قاضی از پسر پرسید: اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست گفتی؟

پسر گفت: در راه، روی خاک اثر پای شتری را دیدم که فقط سبزه های یک طرف را خورده بود، فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بوده است.

بعد دیدم در یک طرف راه بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است، و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده است.

قاضی از هوش پسر خوشش آمد و گفت : درست است که تو بی گناهی ولی حواست باشد تا زبانت باعث دردسر نشود، پس از این به بعد شتر دیدی، ندیدی !!

you saw nothing

You see nothing, You hear nothing

 

**************

 

مردی در صحرا بدنبال شترش می گشت تا اینکه به پسر با هوشی برخورد . سراغ شتر را از او گرفت .

پسر گفت : شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت: بله .

پسر پرسید : آیا یک طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود ؟ مرد گفت : بله .

حالا بگو شتر کجاست ؟ ‌پسر گفت من شتری ندیدم .

مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلائی سر شتر او آورده و پسرک را نزد قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف کرد .

قاضی از پسر پرسید . اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست داده ای ؟

پسرک گفت : در راه ، روی خاک اثر پای شتری دیدم که فقط سبزه‌های یک طرف را خورده بود . فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بود .

بعد دیدم در یک طرف راه مگس بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است.

و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده است .

قاضی از هوش پسرک خوشش آمد و گفت : درست است که تو بی گناهی ولی زبانت باعث دردسرت شد .

پس از این به بعد شتر دیدی ، ندیدی !!

این مثل هنگامی کاربرد دارد که پرحرفی باعث دردسر می شود .

آسودگی در کم گفتن است و چکار داری که دخالت کنی ، شتر دیدی ندیدی و خلاص .

 

****************

 

معنی شتر دیدی ندیدی

? اگر کسی از رازی باخبر شد و افشای آن را باعث آسیب خودش ببیند؛ از ضرب‌المثل شتر دیدی ندیدی استفاده می کند.

? آنچه را که دیدی یا شنیدی بازگو نکن.

? معنای کلی این ضرب المثل یعنی راز داری و سکوت کردن در غیر این صورت گرفتار شدن…

? سفارش کردن به راز داری و دیده ها را نادیده گرفتن .

? شتر دیدی ندیدی! (به انگلیسی: Mum’s the word)

داستان شتر دیدی ندیدی

مردی در صحرا بدنبال شترش می گشت تا اینكه به پسر با هوشی برخورد . سراغ شتر را از او گرفت . پسر گفت : شترت یك چشمش كور بود؟ مرد گفت: بله . پسر پرسید : آیا یك طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود؟ مرد گفت: بله . حالا بگو شتر كجاست؟‌ پسر گفت من شتری ندیدم.

مرد ناراحت شد و فكر كرد كه شاید این پسر بلایی سر شتر او آورده و پسرك را نزد قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف كرد.

قاضی از پسر پرسید: اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست گفتی؟

پسرك گفت: در راه، روی خاك اثر پای شتری دیدم كه فقط سبزه های یك طرف را خورده بود . فهمیدم كه شاید شتر یك چشمش كور بود.

بعد دیدم در یك طرف راه بیشتر است و یك طرف دیگر پشه بیشتر است . و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم كه شاید یك لنگه بار شتر شیرینی و یك لنگه دیگر ترشی بوده است.
قاضی از هوش پسرك خوشش آمد و گفت : درست است كه تو بی گناهی ولی هواست باشد؛ زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد. پس از این به بعد شتر دیدی، ندیدی !!

شعر شتر دیدی ندیدی

از آن روزی كه ما را آفریدی    ***    به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا به حق هشت و چارت    ***    ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی
(باباطاهر)

 

**************

 

 

نظرات و ارسال نظر