انشایدوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سینما دی 98 - انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سینما دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سینما دی 98

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان سینما دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سینما دی 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سینما دی 98

*****************

سوالات چند ساعت پس از هر امتحان در سایت گام با گام قرار میگیرد

ساعت شروع امتحانات راس ساعت 10 صبح میباشد

*****************

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن سینما دوشنبه 2 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی کارگاه نگارش سینما سه شنبه 3 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ هنر ایران سینما شنبه 7 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر دوشنبه 9 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تحلیل فیلم سینما سه شنبه 10 دی 98

دانلود سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ سینما شنبه 14 دی 98

***************

نظرات و ارسال نظر